سقف کرمیت

تیرچه کرمیت از انواع سیستم  تیرچه های با جان باز (Open Web Joists) می باشد که آیین نامه طراح و ساخت آن در شروع جزئی از آئین نامه AISC بود و سپس ببا استقلال از آن  دارای آئین نامه مستقل گردید. تیرچه های کرمیت اکنون بر اساس  این آئین نامهSJIیا Steel Joists Institute آمریکا طراحی می شود . این تیرچه ها امید آن دارند که همپای سیستم های اروپائی و آمریکائی در دهانه های باند که پوشش سالن های ورزشی و فروشگاهای بزرگ بکار روند. واین مهم با کمک مهندسین معمار میسر خواهد شد.

برای دیدن اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمائید.

عنوان
شرکت سقف کرمیت پارس -نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench
سقف کرمیت با قالب پلیمری قابل برداشت-تیرچه کرمیت -شرکت سقف کرمیت پارس
دانلود فایل های علمی ساختمان
سقف کرمیت-تیرچه کُرمیت دراسکلت بتنی-شرکت کرمیت پارس--نکات لازم ،اندازه گیری واجرا
سقف کرمیت-شرکت کُرمیت پارس
شرکت سقف کرمیت پارس- تیرچه کرمیت-روش استفاده از کتاب جداول تیرچه کرمیت و تعیین مقاطع – با توضیحات اضافی ‏
شرکت سقف کرمیت پارس-ساختمانی برای قبل و بعد از سوانح طبیعی-مطمئن -ارزان -سریع-HUT
شرکت سقف کرمیت پارس-سقف کرمیت -ودیو روش استفاده از کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز (کُرمیت)
شرکت سقف کرمیت پارس-سقف کرمیت-تیرچه کرمیت-دهانه 12 متری بلوک سقفی بتنی -بلوک پلی استایرین- انواع قالب سقفی قابل برداشت.
برو بالا