رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
مقایسه سقف کرمیت وسقف عرشه فولادی-از نظر کمی و کیفی شرکت کُرمیت پارس

مقایسه سقف کرمیت وسقف عرشه فولادی-از نظر کمی و کیفی شرکت کُرمیت پارس

مقاله 1:

موضوع : مقایسه  فنی و اقتصادی سقف کرمیت و سقف عرشه فولادی .شرکت کُرمیت پارس .

ویدئو این مقاله را در بخش دانلود فایل ها و مقالات علمی می توانیدببنید.

 موضوع : مقایسه فنی و اقتصادی سقف کرمیت و سقف عرشه فولادی . محاسبه فنی. مثال : سقف با دهانه 6 متری و بار زنده 200 و بار مرده 550. الف: تیرچه کُرمیت: فولاد مصرفی در تیرچه به ازای هر متر مربع سقف (کیلوگرم بر متر مربع), 10و برای سقف عرشه فولادی شامل وزن ورق ووزن تیر زیر آن معادل 21.84 کیلو گرم بر متر مربع می باشد که البته در بسیاری از برآوردها آگاهانه و یا نااآگاهانه ،وزن تیر زیر عرشه که جزئی از سقف است را در وزن اسکلت لحاظ و پنهان می کنند.
دیافراگم وصلبیت سقف · بررسی مشخصات فنی سقف های و تیرچه و بلوک با تیرچه های کُرمیت · جدول …

 آئین نامه شماره 151 و 543 و استاندارد ملی شماره 12977 مربوط به  سقف کرمیت و روش اجرای سقف کرمیت نیز توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهیه و در دسترس است.

مقایسه سقف های ساختمانی در 2 مورد کلی انجام می گیرد :

 1. مقایسه فنی
 1. مقایسه اقتصادی ( بر اساس قیمت ها در تاریخ 12-8-96 است)

هر طرح ایمن و اصولی برای ساختمان ، با در نظر گرفتن این دو پارامتر بررسی می شود .

 1. نکات فنی : در صورتیکه نکات فنی تولید واجرا براساس آئینامه های معتبرباشد  و استانداردها در سقف ها رعایت شود ، این سقف دارای ایمنی لازم برای مصرف کننده می باشد .

فقط در این مورد باید به وزن سقف ها و سهولت و راحتی اجرا آن اندیشید و در شرایط مساوی این دو پارامتر مزیت سقف را معین می سازند . وزن مرده سقف مخصوصا در هنگام زلزله اهمیت پیدامی کند و سادگی اجرا نظارت و کنترل های کمتری در هنگام ساخت می طلبد .

در مورد وزن در سقف های ایران سیستم تیرچه یکطرفه ( تیرچه پاشنه بتنی و کُرمیت ) و سقف عرشه فولادی تقریبا” از یک شرایط وزنی برخوردارند .

در مورد سهولت اجرا ، سیستم های تیرچه یکطرفه ، در مقابل سیستم عرشه فولادی ، دستگاه های خاصی را نیاز ندارد، در نتیجه امکان خطا در اجرا مخصوصا”  در مورد نصب گلمیخ ها , کم می شود .

در مورد سرعت اجرا، که مورد نظر ساختمان سازان می باشد ، بطور نظری سیستم عرشه فولادی باید از سرعت بسیار بالاتری از سیستم های تیرچه یکطرفه برخوردار باشد . اما ورود مشاغل مختلف و هماهنگی آنها ، شامل یهن کردن ورق ها ، پرچ ها و لب بندها و محصوصا” نصب گلمیخ ها ، که ابزار خاصی مانند ژنراتور و تفنگ جوشکاری ونصب  شبکه میلگردها ی حرارتی ، از سرعت این اجرا می کاهد .

نکته دیگر اضافه ضخامت سقف های فولادی نسبت به سقف های تیرچه ای می باشد . چرا که حدود 12 تا 13 سانتیمتر ضخامت این سقف به همراه تیر زیر آن بزرگتر از سقف مشابه تیرچه یکطرفه است .

 1. نکات اقتصادی  : در جداول زیربه مقایسه یک سقف با دهانه مشابه پرداخته شده که نتیجه آن را می توانید مشاهده بفرمایید .
 2. در مورد حفاظت درمقابل حریق در سقف عرشه فولادی باید کل زیر سقف شامل ورق ها و بدنه و زیرتیرها با مواد لازم پوشانیده شود که در مورد تیرچه کُرمیت فقط زیر تیرچه ،اگر باگچ پوشانیده نشود،نیاز به پوشش دارد. این مبلغ برای سیستم عرشه فولادی رقم بزرگی است (شاید30تا 40 بهای سقف) که باید دیده شود.

تهیه کنندگان این مقاله نهایت سعی در رعایت نکات اخلاق مهندسی را داشته اند .

 

 

   در برآورد فوق هزینه بتن و حرارتی به طور مساوی در نظرگرفته شده و لذا در محاسبات منظور نگردیده است. ( بر اساس قیمت ها در تاریخ 12-8-96 است)

تتیجه گیری:

باید در نظر داشت که همه ساله مقادیر عظیمی فولاد وارد مملکت می شود و وظائف ما به عنوان مهندس حفظ وحراست ازمنابع و ثروت ملی در کنار امنیت و اقتصاد مشتری است.

خلاصه مقاله:

 •  با توجه به قیمت ها مندرج در جداول بالاو مقادیر مصرف فولاد و حساسیت جوشکاری گلمیخ ها و استفاده از ورق گالوانیزه در عرشه و قیمت نسبتا بالا،شاید بهتر است مشاورین و محاسبین محترم با نگاهی عمیقتر به تجویز آن اقدام و مشتری را نیز از محدودیت و قیمت آن، مخصوصا احتساب بهای تیر زیرعرشه در بهای سقف و نه در بهای اسکلت، مطلع سازند.

 •  سرعت اجرا: به نظر می رسد که سرعت اجرا در سقف های عرشه فولادی بسیار بالاست .اما به علت ورود گروه های مختلف اجرائی و زمان های تنظیم بین آن ها سرعت واقعی این گونه نیست.با مراجعه به یک کارگاه و زمان گیری این موضوع کاملا روشن می شود.البته در صورت نظم در روندعملیات ،سرعت نسبی  قطعا بالاتر است.

 • در هر طبقه ساختمان سقف عرشه ،به علت رو نشینی ،حداقل 12 تا 13 سانتیمتر به ضخامت سقف می افزاید که در ساختمان های باتعداد طبقه زیاد ممکن است مناسب نباشد.

 • مصرف فولاد در مثال بالا 12کیلوگرم بر متر مربع در سیستم تیرچه کُرمیت در مقابل 25 کیلوگرم بر متر مربع در سیستم عرشه فولادی است. 

 • مبلغ تمام شده در مثال بالا 52000تومان بر متر مربع در سیستم تیرچه کُرمیت در مقابل 92000 تومان بر متر مربع در سیستم عرشه فولادی است. 

 • در مورد حفاظت درمقابل حریق در سقف عرشه فولادی باید کل زیر سقف شامل ورق ها و بدنه و زیرتیرها با مواد لازم پوشانیده شود که در مورد تیرچه کُرمیت فقط زیر تیرچه ،اگر باگچ پوشانیده نشود،نیاز به پوشش دارد. این مبلغ  برای سیستم عرشه فولادی رقم بزرگی است (شاید30تا 40 بهای سقف) که باید دیده شود. 

 • ضمائم:
 • ریز قیمت سقف عرشه ( قیمت ها در تاریخ 12/8/96)
 دستمزد اجرا قیمت هر مترمربع 70000تا80000 ریال
جرثقیل بالا بردن ورق عرشه قیمت هر متر مربع10000 ریال
گل میخ  قیمت هر مترمربع 30000ریال
برق- ژنراتور قیمت هرمترمربع15000ریال
آرماتور شبکه جوشی و بتن توسط کارفرما تهیه می شود.
حفاظت در مقابل حریق برای زیر سقف
 • اجرای تیر زیر عرشه به همراه سازه ( قیمت ها در تاریخ 25/6/96)
 • مصالح واجرای سازه جوشی : 37000ریال بر کیلو گرم
 • مصالح واجرای سازه پیچو مهره : 40000ریال بر کیلو گرم
 • حفاظت در مقابل حریق برای زیر سقف         بر متر مربع

 مقاله 2:یک پارچگی و صلبیت سقف های رو نشین و تو نشین

در زیر به مقاله ای که توسط همکاران شرکت در مورد یک پارچگی و صلبیت سقف های رو نشین و تو نشین تهیه شده پرداخته می شود. نظرات شما در مورد مقاله زیر مارا یاری خواهد کرد.

     دیدگاه و بررسی:

 • بار قائم : هر دوسقف در مقابل بار قائم دارای شرائط مساوی هستند.
 • بار افقی : طبق آئین نامه 2800 دیافراگم سقف مانند یک جان تیر مرتفع می باشد که به بال های متشکل از عناصر حدی متصل هستند و دارای عمل تیرعمیق می باشند.
 • با توجه به نکته فوق عناصر جان و بال باید با یکدیگر دارای ارتباط باشند تا برش در ارتفاع جان را توزیع نمایند. از آنجائیکه شتاب زلزله در مرکزثقل تیر( که تقریباً مرکز ضخامت سقف است) ایجاد نیروی افقی می نمایند دو گونه رفتار در سقف می توان دید:

الف: عرشه فولادی : دال سقف روی تیرآهن نشسته (شکل زیر) .بنابراین برش حاصله از نیروی ایجاد شده در دال سقف(جان دیافراگم) فقط از طریق برشگیر ها به بال ها منتقل می شود در واقع فیوز عملکرد دیا فراگمی سقف به مقاومت برشگیرها (گلمیخ ها) مربوط می شود.(کل برشگیرها.بااحتساب تیرهای فرعی)

ضمنا باید توجه داشت که مرکز مقاومت باربری زلزله بعلت همین رونشینی جان دارای خروج از مرکزیت بوده و درگلمیخ  های ایجاد ممان نیز می نمایند که باید در طراحی دیده شود.

ب: در سقف کُرمیت، جان تیر در داخل عناصر حدی قرار گرفته و بتن به صورت اتکای به عناصر حدی تکیه دارد و باید برش ایجاد شده در جان به حدی بالا رود که در بتن و تیرچه های درون آن به صورت ضربدری تخریب ایجاد گردد، که یک ملاحظه کلی مشخص  می کند که این فیوز از چه قدرت بالائی برخوردار است وحتی می توان گفت که در این روش جان تیر مرتفع با ایجاد عمل میدان کششی مقاومت بسیار بالائی دارد.

عمل خرپائی سقف و خط چین ها خطوط عمل میدان کششی در تیر عمیق هستند.(خرابی نهائی در زلزله).جوش شدن تیرچه های کرمیت بــه سازه فولادی در فواصل حدود 75 سانتیــمتر کمک شایان توجهی به این رفتار می کند

 این مقاله نیاز به اعلام نظر و همکاری مهندسین محترم دارد. ما را یاری فرمائید.

بازگشت به بالا