رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
فرهنگ لغات و اصطلاحات کتاب حافظ احساس

فرهنگ لغات و اصطلاحات کتاب حافظ احساس

فرهنگ لغات و اصطلاحات کتاب حافظ احساس

فرهنگ لغات و اصطلاحات کتاب حافظ احساس به عنوان ضمیمه ای بر کتاب حافظ احساس که در سال     1388به چاپ رسیده. با توجه به آن که این ضمیمه خود مجموعه ای ارزشمند است ، انتشارات کُرمیت پارس با کسب مجوز از پدید آورنده آن را به صورت مجموعه ای مستقل به چاپ رسانید. و متن PDF آن را نیز در اینجا برای استفاده عموم منتشر می کند.

پدید آورنده ، کتایون(کاترین) کُرمی در بخشی از  مقدمه می گوید:

حاضر شدن در جمع رندان چه سخت است اگر رند نباشی . و پای در مراتب آن نگذاشته و سخت تر از آن ، وقتی است که بخواهی در آن جمع اظهاری کنی . و باز هم سخت تر آن که ، به میانه میدان آنان درآئی و خود را در منظر قرار دهی . شاید کسانی در این احساس با من همراه باشند . این را در
شروع گفتم تا همه بدانند که بنده نه تحصیلات ادبی دارم و نه به صورت حرفه ای و تجربی اهل این وادی هستم . بلکه بر کناره این وادی رهگذری بوده ام غریب و قصد و غرض از این مجموعه نیز فقط ارادتی است که به فرهنگ این زاد و بوم دارم . و ترسم این است که زیر دست و پای اصحاب قدرت
، نام نیک گذشتگان و فرهنگ ، نیز به آلودگی کشیده شود . چرا که قدرت ثناگو می خواهد و در این راه از نام های محترم فرهنگی و اعتبار آنان نیز باج خواهی می کند . در این میانه هر کسی بسته به جبهه و جهتی که دارد ، سعی به مقابله یا هم گامی و هم سوئی دارد …..
ً

در بخش دیگری از مقدمه کتاب حافظ احساس آمده:

و اما موخره ای نیز بر این مطلب باید بنویسم . حافظ برای همه شعر گفته . شعر او خاص و عام نمیشناسد. چنان ماند که شعر خوان حافظ ، پای در وادی معرفت گذاشته . و به اندازه خود از دریای آن بهره می گیرد . و این نیز از معجزات کتاب اوست که هر کس را به اندازه خود او پاسخگوست .
نه بر او فخری از دانایی خود می فروشد ، نه او را نا امید از ساده گوئی خود باز می گرداند . او را به هر زبان و نیت که بخوانی ، بی دریغ است . چرا که شعر او بسیط است . و هر کس خود را در این آئینه صاف ، باز می یابد . ایهام گوئی او از درک ساده شعرش نخواهد کاست . ایهام شعر او ، کوچه پس کوچه های کنجکاوی بعد از وصول به خانه است نه قبل از آن. که رسیدن به خانه را سخت یا غیر ممکن کند . خانه را که یافتی مکان استراحت توست و اگر دلت خواست به انداره کنجکاوی و دانائیت به کوچه پس کوچه های پشت آن سرک خواهی کشید  .و مطمئن هستی که این پیچ و خم ها را انتهایی نیست و تا بی نهایت دانائی و عرفان ادامه خواهد یافت .

 

درباره منابع کتاب حافظ احساس :

و اما انتخاب اشعار ، برخاسته از کتب و انتشارات عزیزان علم و ادب معاصر بوده است . کتاب زنده نام شاملو ، هنرمندی که زندگی بی شباهت به حافظ نداشت . دستمایه اصلی بوده و معانی و تعابیر ً و گاه با اندکی تغییر از کتاب » حافظ نامه« استاد بهاءالدین خرم شاهی و شرح غزلهای حافظ
مستقیما ً شرح سودی برداشت شده  . و با » دیوان حافظ « استاد محمد رضا برزگر خالقی حسینعلی هروی و بعضا ، مقابله ای بوده باالخره با خاطر مجموع استاد ادیب ، تا حد امکان همساز و دمساز شده و معانی و تعابیر نیز به صورت تطبیقی و برداشت آزاد از آنها و استفاده از لغتنامه معین و عمید و… بوده است
. به هر صورت :
شرح مجموعه گل ، مرغ سحر داند و بس

که نه هرکو ورقی خواند ، معانی داند

با عذر خواهی فراوان از کلیه اساتید ادب و عرفان ، شعرها را به گونه ای خواندم که درک ساده من از آن برداشت داشته . به زبانی ساده تر و امروزی . که در بارگاه حافظ حق، من همان شبان بدوی هستم . و با او به زبان فهم خویش سخن می گویم و او را می خوانم و بر من عقوبتی نیست . چرا که او مرا خواهد بخشید و شما نیز ، امیدوارم.

برای دانلود پی دی اف فرهنگ لغات و اصطلاحات کتاب حافظ احساس اینجافرهنگ لغات و اصطلاحات حافظا کلیک فرمائید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد کتاب حافظ احساس اینجا کلیک فرمائید.

بازگشت به بالا