رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
ساختمان های کوتاه و نیمه بلند

ساختمان های کوتاه و نیمه بلند

ساختمان های کوتاه و نیمه بلند

ساختمان های کوتاه و نیمه بلند بخشی از راهنما های طراحی انجمن AISC می باشد. در بخش اول این کتاب در رابطه با قوانین پایه ای طراحی اقتصادی ، تعین میزان بار زنده و انتخاب طول دهانه ، ملاحظات سرویس دهی ،انواع سیستم های سقف، سیستم سقف های با تیرچه های با جان باز و سیستم تیرچه های مختلط و ارتعاشات کف، طراحی برای بار باد،مقادیر مجاز جابجائی افقی سقف،طراحی قاب های با باد بندی و بدون بادبندی و قاب های ویژه مقاوم در برابر باد و در پایان با چند مثال کاربردی طراحی از جمله: 1-طراحی تیر مرکب به روش بار و مقاومت ضریبدار (LRFD) .2-کنترل خیز دراز مدت تیر مرکب (کنترل خزش) .3- بهینه سازی قاب بادبندی  K و 4- طراحی قاب بادبندی نشده ودر نهایت طراحی نهائی ستون به پایان می رسد.

در مقدمه کتاب ساختمان های کوتاه و نیمه بلند آمده:

قوانین  پایه ای طراحی اقتصادی:

در این بخش به چند اصل مرتبط با طراحی اقتصادی که بایستی در مفاهیم فاز طراحی هر پروژه رعایت شود اشاره می گردد . در عین حال ملاحظات بسیاری دیگری وجود دارد .اما نظرات زیر ساده بوده و می‌تواند به یک طراحی مناسب اقتصادی کمک نماید.

هزینه تمام شده یک تیرچه و یا تیر اصلی سازه شامل هزینه فولاد هزینه ساخت و اجرا میباشد . اصولاً هزینه ساخت و نصب یک تک تیر سنگین و سبک فرقی نمی‌کند.  صرفه‌جویی واقعی در بین انتخاب یک تیر سبک و سنگین هزینه مواد نورد شده می باشد. بنابر این به منظور کاهش این هزینه ها بایستی تیرها تا حدی که در عمل سقف مشکلی ایجاد نگردد. به علت کم کردن تعداد تیرهایی که باید ساخته و نصب شوند در فاصله بیشتری قرار گیرد .

هزینه اجرای اتصالات گیردار و اتصالات ویژه بادبندها زیاد است. بنابراین تا حد ممکن بایستی تعداد این نوع اتصالات را در پروژه کاهش داد. این بدان معنی است که تعداد این گونه اتصالات را به حداقل رسانید . در صورتی که امکان داشته باشد از قابهای خمشی محیطی به‌منظور تحمل بارهای باد(جانبی.م) استفاده گردد . مقاطع عمیق تر اقتصادی تر بوده و ممکن است برای کاهش تعداد اتصالات مماان گیر به کار رود.

مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

چاپ: انتشارات کُرمیت پارس

بازگشت به بالا