رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
سیر تکاملی در قوانین پایداری در مشخصات AISC

سیر تکاملی در قوانین پایداری در مشخصات AISC

 سیر تکاملی در قوانین پایداری در مشخصات AISC

نوشته: چارلز جی. کارتر
ترجمه: مهندس کاترین کًرمی
The Evaluation of Stability Provisions in the AISC Specification
By:Charles j. Carter
Translate by: Katrin Kormi

سیر تکاملی در قوانین پایداری در مشخصات AISC  درساختمان هاو سیستم های سازه ای که آن ها را نگهداری می کند متحول شده اند. همان گونه که ملزومات و شیوه های که طراحی وساخت بر مبنای آن می باشد متحول شده است.طرز عمل تاثیرات پایداری به طور قابل توجهی در طول تاریخ مشخصات AISC (وبه قبل از آن) تغییر کرده است.علی رغم تفاوت ها در قوانین مشخصات AISC در دوره های مختلف ،بطور کلی می توان گفت که تاثیرات پایداری در تمامی مشخصات AISC با یک ترکیب با سه ویژگی آمده است: معادله (معادلات) کمانش ستون، معادله (معادلات) اندر کنشی فشاری – خمشی و ملزومات تحلیلی . در این مقاله سیر تکاملی آنالیز پایداری و مقررات طراحی از دیدگاه تغییراتی که در این سه ناحیه بر اساس بیشترین ملزومات اخیر شامل مسیر زیر می شود:

 سیر تکاملی در قوانین پایداری در مشخصات AISC:

آن هائی که در ویرایش 2005و 2010 مشخصات برای ساختمان های با سازه فولادی AISC360  (AISC2005,AISC2010) می باشدرا دنبال خواهیم کرد.این پیشرفت های تاریخی بر اساس دوره زمانی خلاصه شره به ترتیب زیر است:

  • قبل از اینکه AISC وجود داشته باشد.
  • اولین مشخصات AISC سال ..1923
  • پیشرفت های منتهی به مشخصات AISC سال 1963
  • اصلاحات در طراحی تنش مجاز ASD (1969تا1989)
  • طراحی بار و مقاومت ضریبدار(1989-1999)
  • مشخصات AISC سال های 2005 و 2010

علاوه بر آن ، تاثیر خصوصیات رو به تغییر ساختمان ها و سازه های نگهدارنده آن ها به طور خلاصه بحث خواهد شد.

همان طوریکه این پیشرفت ها ی تاریخی را مرور می کنیم. وجود یک چهار چوب برای درک بیشتر از آن مورد نیاز است. بهترین چهارچوب مراجع ممکن است مطالب کنونی باشد .که در فصل C و ضمیمه 7 مشخصات  AISC سال 2005 و فصل C و ضمیمه 7و 8 مشخصات AISC سال 2010 آمده است.بحثی دقیق تر در بخش های تفسیر مربوطه آمده است. اما برای  موضوع و اهداف آین مقاله کافی است که مروری بر لیست آمده در بخش c1.1 فاکتورهایی که می بایست برای آنالیز و طراحی پایراری در نظر گرفته شود ، داشته باشیم.

برای مطالعه متن کامل انگلیسی این مفاله اینجا کلیک کنید.

بازگشت به بالا