رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
سقف کُرمیت-جزییات اجرایی -شرکت کُرمیت پارس

سقف کُرمیت-جزییات اجرایی -شرکت کُرمیت پارس

سقف کُرمیت-جزییات اجرایی

سقف کُرمیت-جزییات اجرایی این سقف در ذیل به پاره ای از اطلاعات و نکات اجرایی سقف و جزئیات اتصال تیرچه ها به اسکلت اشاره میکنیم :

(برای اطلاعات بیشتر به جزوه   جزئیات اجرایی سقف کرمیت   و  نشریه 151  و استاندارد ملی شماره 12977  مراجعه کنید ) و برای اتصال به سازه بتنی و فلزی اینجا و اتصال به قاب ویژه به اینجا مراجعه کنید.

آيتمهاي اجرايي سقف کُرميت :

مراحل اجراي سقف کُرميت به شرح زير ميباشد :

1- اندازه گيري تيرچه ها ی کُرميت

2- سفارش تیرچه ها جهت ساخت به کارخانه سازنده

3-بالا بردن؛ نصب و جوشکاري تيرچه ها ی کُرميت

4-بلوک چيني

5-اجراي کلافهاي عرضي در سقف کُرمیت

6-قالب بندي

7-بلوک چيني در نقاطي که از بلوک کامل نميتوان استفاده کرد

8-اجراي آرماتورهاي افت و حرارت سقف کُرمیت

9-کنترل اجرا و آماده سازي براي بتن ريزي سقف کُرمیت

10-ساخت و انتقال بتن

11-بتن ريزي

12-پرداخت سطح بتن

13-عمل آوردن بتن

انواع وبعضی از جزئیات سقف کُرمیت:
1-نحوه نشیمن روی سازه های مختلف:
• سازه فولادی:

• سازه بتنی: برای دیدن جزئیات دقیق انواع اتصال بتنی و فلزی به اینجا مراجعه کنید.

• سازه بنائی:

          

2- انواع سقف  : بلوک سیمانی،بلوک یونولیب و قالب فلزی متحرک:

سقف کُرمیت با بلوک سیمانی و یونولیت

سقف کامپوزیت کُرمیت

– نئو کُرمیت:

– ملزومات:
• ریب (ژوئن) بتنی، مخصوص سقف تیرچه و بلوک سیمانی یا یونولیت:

ریب(ژوئن) فلزی ،مخصوص سقف کامپوزیت کُرمیت:

بازگشت به بالا