بعد از سالیان طولانی استفاده از تیرچه کُرمیت در اسکلت بتنی کاربرد آن در این نوع سازه نیز بعلت مزایای آن مقبولیت عام یافته.استفاده در دهانه های بلندو بارگذاری سنگین بدون محدودیت به همراه وزن کم در حمل ونقل و انتقالات داخل کارکاه وکم کردن مصرف بتن به علت فاصله تیرچه هاو.... انتخاب آن را برای مهندسین و کارفرمایان ممتاز ساخته.
برو بالا