در سوانح طبیعی مهمترین کمک می تواند یک سرپناه باشد. ساختمانی قابل اطمینان که بازماندگان را به صورت ایمن در خود پناه دهدوآثار بعد از سانحه کاهش دهد. این ساختمان بدین منظور طراحی شده . با کمترین هزینه مطمئن در مقابل زلزله , سرما,گرما ,تند آب و با عمری نامحدود و امکان استفاده های متنوع.
 
برو بالا