در طی چندین سالی که از چاپ کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز می گذرد سوالاتی که به صورت دائمی برای استفاده از آن کتاب صورت می گرفت ما را برآن داشت که این ودیو را منتشر نمائیم و در سایت شرکت نیز پی دی اف فایل را جهت بهره برداری در اختیار علاقمندان قرار دهیم. در این ودیو علاوه بر توضیحات و نحوه محاسبات طول تقویت و برش قائم و افقی و مسائل مربوط به دیافراگم ، جزئیات اتصال به تیرهای اصلی اعم از بتنی و فولادی ،متناسب با رفتار دیافراگم سقف ، توضیح داده شده.
 
برو بالا