رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
کتاب جوشکاری فولاد

کتاب جوشکاری فولاد

کتاب جوشکاری فولاد

کتاب جوشکاری فولاد حاوی مطالب کاربردی بسیار مفید در مورد انواع جوش و جوشکاری روی فولاد است.
در فصل اول در خصوص جوشکاری با قوس الکتریک، اعم از دستی ویا اتوماتیک با الکترود پوشش دار ویا جوش زیر پودری و جوشکاری زیر پوشش گاز و در فصل دوم در خصوص انواع فولاد ،ترکیبات شیمیائی ،اثر جوش در فولاد و در فصل سوم در خصوص پیچیدگی قطعات در اثر جوشکاری وتنش پسماند و در فصل چهارم اصطلاحات و تعاریف اعم از جوش و اتصالات، خصوصیات یک جوش کامل،انواع جوش ،بعد جوش ،اتصالات گوشه و در فصل پنجم در خصوص آماده سازی برای جوشکاری ودر فصل ششم در خصوص علائم رایج جوشکاری روی نقشه و در فصل هفتم اتصالات جوشی ودر فصل هشتم در خصوص مقاومت خستگی ودر فصل نهم در مورد شکستگی ترد و در فصل دهم در خصوص نواقص جوش و شناسائی آن ها ،انواع ترک ها و آزمایشات جوش می پردازد.

در فصل اول این کتاب آمده:

به طور معمول، جوشکاری فولاد به سه روشي كه در زير خلاصه شده است انجام مي‌گردد:

جوشکاری فولاد . جوشكاري دستي برق

این جوشكاري در اصطلاح عمومي، جوشكاري با الكترود ناميده مي‌شود. در اين روش جوشكاري از الكترود و يا سيم جوشكاري كه بوسيله پودر كمك ذوب معدني پوشانيده شده است و بوسيله يك انبر جوشكاري و كابل كه به دستگاه مولد جريان متصل مي‌باشد، استفاده مي‌شود. قوس با جرقه بين نوك الكترود و قطعه كار شروع شده و به صورت جريان برگشت به دستگاه مولد بر مي‌گردد. بسته به نوع الكترود و روش جوشكاري ممكنست برق توليدي از نوع متناوب و يا مستقيم (AC )يا (DC) باشد.

قوس الكتريك، الكترود و سطح قطعه كار را ذوب مي‌نمايد.

در جاييكه دو فولاد قطعه كار بوسيله حوضچه مذاب به يكديگر متصل مي‌شوند. نيروهاي الكترو مغناطيسي موجود در قوس الكتريك، باعث پرتاب قطرات ذوب شده الكترود (گويچه‌ها)به روي سطح مذاب (قطعه كار) مي‌گردد . پوشش الكترود يا كمك ذوب با اضافه نمودن مستقيم فولاد به محتويات حوضچه مذاب و همچنين عكس العمل‌هاي متالوژيكي كه باعث پاك شدن فلز مذاب و خروج مواد سر باره زائد از محتويات حوضچه قبل از سرد شدن اين مواد در عمل جوشكاري مشاركت مي‌كند.

 

همچنين كمك ذوب با ايجاد محيط محدود گازي، روي حوضچه، به پايداري قوس الكتريك و جلوگيري از نفوذ گازهاي محيط اطراف محل جوش كمك مي‌كند.

الكترودهاي جوشكاري داراي يك هسته فلزي از قطر 2 ميليمتر تا 10 ميليمتر مي‌باشند كه معمولاً از 5/2 ميليمتر تا 6 ميليمتر و به طولهاي 200 تا 450 ميليمتر مي‌باشد.

انواع متنوعي از الكترودها موجود است. اختلاف اصلي بين آنها در پوشش آنها مي‌باشد. سه گروه اصلي الكترود براي جوشكاري فولاد با كربن و منگنز در كارهاي جوشكاري فولاد معمول است.

برای یافتن نکات بیشتری در جوشکاری فولاد به این مرجع نیز می توانید رجوع کنید.

بزرگترین مرجع جوشکاری AWS می تواند کمک موثری باشد.

Welded Joint Design . Author , Hincks, John Geffrey

جوشکاری فولاد.
مترجم بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس

چاپ: انتشارات کُرمیت پارس

بازگشت به بالا