رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
جداول تیرچه های کُرمیت -شرکت کُرمیت پارس

جداول تیرچه های کُرمیت -شرکت کُرمیت پارس

جدول تیرچه های فولادی با جان باز (کُرمیت) .
تالیف بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس
Kormit Open Web Steel Joists Design Guide Tables.

جداول تیرچه های کُرمیت -شرکت کُرمیت پارس
مجموعه حاضر پیشنهاد شرکت کُرمیت پارس جهت تولید بهینه تیرچه های فولادی با جان باز (کُرمیت) می باشد.
این پیشنهاد اگرچه بر پایه محاسبات دقیق وبیش ازسی سال تجربه این شرکت بر پایه نشریه 151 و 345 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ایران و همچنین استاندارد ملی ایران شماره 12977 برای بار گذاری های متفاوت تدوین گردیده است . توجه به نیاز جامعه وتولید کنندگان بسیار زیادی که به تولید این تیرچه ها پرداخته اند ما را بر آن داشت که سریعاً نسبت به چاپ این کتاب اقدام نمائیم تا مهندسین و استفاده کنندگان در جهت کنترل آنچه ساخته شده ابزاری در اختیار داشته باشند. در این کتاب روش های پیشنهادی محاسباتی و طراحی تیرچه های کُرمیت آماده است.ولی این مهندس محاسب هر پروژه است که در نهایت طراحی تیرچه را به انجام می رساند. شرکت کُرمیت پارس به عنوان بنیان گذار این طرح امیدوار است توانسته باشد با انتشار این کتاب گام دیگری درراه انجام وظائف مهندسی خود بردارد.ضمن اینکه همواره خواستار نظرات ارشادی صاحب نظران امر در بهبود کیفیت این مجموعه می باشد. با تائید و رسمیت استاندارد تیرچه های فلزی با جان باز (کُرمیت) ، عملاً به نقطه مناسبی در بهره برداری از این سیستم رسیده ایم.

کرمیت پارسKormit pars,کورمیت پارسکرومیت پارس , سقف کرمیت,سقف کورمیت,سقف کرومیتتیرچه کرمیت,تیرچه کورمیتتیرچه کرومیت

بازگشت به بالا