رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
جداول تیرچه های کُرمیت -شرکت کُرمیت پارس

جداول تیرچه های کُرمیت -شرکت کُرمیت پارس

جداول تیرچه های کُرمیت

 

جداول تیرچه های کُرمیت مجموعه حاضر پيشنهاد شركت كُرميت پارس جهت توليد بهينه تيرچه‌هاي با جان باز (كُرميت) مي‌باشد. اين پيشنهادات اگرچه بر پايه محاسبات دقيق و سي‌سال تجربه اين شركت تدوين گرديده است.  اما هرگز نمي‌تواند پاسخگوي كليه مسائل محاسباتي باشد بنابراين:

شرايط ويژه‌اي در استخراج اين جداول در نظر گرفته شده. كه مربوط به مقدار بارگذاري دقيق و شرايط نگهداري تيرچه و سقف، قبل از گرفتن بتن و مقدار بار مرده و زنده بعد از گرفتن بتن مي‌باشد.

جداول براي سه ارتفاع موثر 20 و 25 و 27 سانتيمتر تنظيم گرديده . با احتساب تقريبي ضخامت ورق‌ها پشت تا پشت تيرچه حدود 21 و 26 و 28 سانتيمتر . ضخامت‌هاي سقف به ترتيب به حدود 26 و 31 و 33 سانتيمتر در نهايت بالغ مي شود.

توجه به نياز جامعه و توليدكنندگان بسيار زيادي كه به توليد اين تيرچه‌ها پرداخته‌اند.  و ما را بر آن داشت كه سريعاً نسبت به چاپ اين نشريه اقدام نماييم. تا مهندسين محترم و استفاده‌كنندگان در جهت كنترل آنچه ساخته شده ابزاري در اختيار داشته باشند. بنابراين امكان چاپ ضمائم اين كتاب ميسر نگرديد. اميد است با استفاده از نظرات دست‌اندركاران محترم ساختمان در اصلاح اين نشريه، در نشر بعدي اين اصلاحات به همراه ضمائم به چاپ برسد.

جداول تیرچه های کُرمیت-آئیننامه و استاندارد

بايد در نظر داشت كه اين ابعاد نمي‌تواند به تنهايي تمام كننده محاسبات تيرچه‌ها باشد . نكات بسيار زياد ديگري بايد مورد توجه قرار گيرد. كه قطعاً مهندسين خبره با تكيه بر آئين‌نامه‌هاي رايج و نشريه 151 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و استاندارد ملی ایران شماره 12977 مي‌توانند به آساني به اين مهم دست يابند.

 

افتخار ماست كه اين اختراع ايراني هم اكنون نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي همجوار مورد استفاده قرار گيرد. اگر حمايت‌هاي قانوني بر حقوق مالكيت معنوي موجود بود مطمئناً اين طرح راه سي ساله را در چند سال طي مي‌كرد.

شركت كُرميت پارس به عنوان بنيان‌گذار اين طرح اميدوار است توانسته باشد با انتشار اين نشريه گام ديگري در راه انجام وظايف خود بردارد. ضمن اين كه همواره خواستار نظرات ارشادي صاحب نظران امر، در بهبود كيفيت مجموعه مي‌باشد.

در خاتمه لازم است از آناني كه بخشي از عمر گرانبهاي خود را صرف پيدايش، نگرش، ويرايش و گسترش اين طرح داشته‌اند تشكر نماييم. آناني كه بعضاً ديگر در كنار ما حاضر نيستند تا گام هاي آينده را به زانوي پر توان آنان به پيماييم. نام بردن از آنان دليل بي اجر ماندن نام نبردگان نخواهد شد كه جامعه، صاحب و ميراث‌دار واقعي است.

از ویدیو استفاده از جداول کرمیت پارس دیدن فرمائید.

از فایل نوشتاری روش استفاده از جداول کُرمیت پارس نیز در اینجا استفاده کنید.

جدول تیرچه های فولادی با جان باز (کُرمیت) .
تالیف بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس

بازگشت به بالا