رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
تیرهای نئوکُرمیت

تیرهای نئوکُرمیت

تیر نئوکُرمیت یک تیر لانه زنبوری ساخته شده از ورق می¬باشد. ابتدا ورق با استفاده از دستگاه نورد سنگین به صورت ناودانی نورد و سپس لانه زنبوری شده و به شکل ] یا ʃ در می آید.

تیر نئوکُرمیت
اکنون با توجه به دهانه و بارگذاری بال تحتانی و فوقانی به آن جوش می شود.

تیر نئوکُرمیت

این تیر دارای بال های نامتقارن می باشد. بال فوقانی برای بارهای اجرائی و وزن بتن وقالب متحرک و یا ثابت و بال تحتانی برای کلیه بارهای وارده، مرده و زنده، طراحی می گردد.
این تیر می تواند در سقف های عرشه فولادی و کامپوزیت سنتی (دال تیر) به جای تیر ورق، تیر آهن زنبوری و یا تیر آهن ساده مورد استفاده قرار گیرد.
در مورد سقف عرشه فولادی روی این تیر در کارگاه ساختمانی گلمیخ نصب می گردد. در مورد سقف دال تیر، عیناً مشابه تیرآهن های مورد استفاده در آن، در کارخانه این شرکت ناودانی روی آن نصب می گردد.
کلیه تیرها به طول مورد سفارش ساخته و فاقد پرت و دور ریز می باشد.

بازگشت به بالا