رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
تیرهای لانه زنبوری وسلولی -Castellated And Cellular Beam Design

تیرهای لانه زنبوری وسلولی -Castellated and Cellular Beam Design

ترجمه :اقای مهندس محمدجعفر کرمی

این کتاب توسط انجمن فولاد امریکا AISE درسال 2016 تدوین وپخش گردید .باتوجه به انکه ابهاماتی درمورد استفاده از تیرهای لانه زنبوری دربین مهندسین وهمچنین مقررات ملی وجوددارد این شرکت اقدام به ترجمه ان نموده که می تواند پشتوانه محکمی برای استفاده از ان باشد .

دراین کتاب اصول ومبانی طراحی عنوان گردیده ومثالهای نمونه رادر جلدهای بعدی منتشر خواهد شد.امیداست استفاده ازاین کتاب باعث صرفه جویی درمصرف فولاد که جزئی از سرمایه ملی است ،گردد .

بازگشت به بالا