رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
تیرهای لانه زنبوری وسلولی(1) -Castellated And Cellular Beam Design

تیرهای لانه زنبوری وسلولی(1) -Castellated and Cellular Beam Design

تیرهای لانه زنبوری وسلولی(1)

 

تیرهای لانه زنبوری وسلولی این کتاب توسط انجمن فولاد امریکا AISE درسال 2016 تدوین و تحت نام نشریه شماره 31پخش گردید . ابهاماتی درمورد استفاده از تیرهای لانه زنبوری دربین مهندسین وهمچنین مقررات ملی وجوددارد.  این شرکت اقدام به ترجمه این نشریه  نموده که می تواند پشتوانه محکمی برای استفاده از آن باشد .

دراین کتاب اصول ومبانی طراحی عنوان گردیده ودر جلددوم به حل یک مثال نمونه تیر لانه زنبوری ،بدون بتن، و در جلد سوم به حل مثال نمونه برای تیر لانه زنبودی کامپوزیت با بتن پرداخته می شود. امیداست استفاده ازاین کتاب باعث صرفه جویی درمصرف فولاد که جزئی از سرمایه ملی است ،گردد .

جلد سوم نیز مثال و راهنمای طراجی آورده شده.

 تاریخچه:

ایده تولید باز شو در جان یک تک تیربال پهن فولادی به سال های اولیه استفاده  ازمقاطع فولادی جهت عبور خطوط تاسیساتی  از میان تیرها برمی گردد.

در این مجموعه ، تیرهای لانه زنبوری(Castellated Beams) به عنوان یک تیر فو لادی با جان باز شده شامل سوراخ های شش گوش و تیرهای سلولی(Cellular Beams) به عنوان تیر فولادی با جان باز شده شامل سوراخ های دایره  تعریف شده است.

تیرهای با  با بازشو های تکراری  برای اولین بار در  در سال 1910 بوسیله:

Chicago Bridge and Iron Works (Das and Srimani, 1984)

استفاده شد.این ایده همچنین مستقلا توسط G.M. Boyd در آرژانتین درسال 1935 توسعه  یافت. اما در 1935 در انگلستان  ثبت اختراع شد. (Knowles,1991 ). در سالهای دهه 1940  استفاده از تیرهای لانه زنبوری وسلولی به صورت قابل ملاحظه ای  افزایش یافت. بخشی به دلیل تنوع محدود مقاطع فولادی که کارخانجات نورد تولید در اروپا می توانستند تولید کنند. کارخانه های فولاد می توانستند به صورت اقتصادی  بسیاری از مقاطع بزرگتر را(با استفاده از مقاطع نورد شده کوچکتر.م) ، به علت کم بودن نسبت هزینه های کارگری به مواد، بوسائل دستی بسازند. اگرچه، کارخانه های فولاد در ایالات متحده محدودیت های بخش مشابه و هزینه های کم کار در اروپا را نداشتند.

روش های جدید تولید و اتوماسیون و تاثیر آن بر تیرهای لانه زنبوری:

در نتیجه، ساخت چنین تیرهائی از لحاظ اقتصادی (در آمریکا.م)مناسب نبود. بنابراین ، استفاده از تیرهای لانه زنبوری و سلولی تا زمانیکه تکنیک های تولید اتوماتیک قابل دردسترس نگرفت، کاهش یافت. اتوماسیون پیشرفته در ساخت، همراه با نیاز معماران و مهندسان سازه برای جستجوی راه های کارآمدتر و ارزان تر برای طراحی سازه های فولادی، منجر به استفاده ازتیرهای لانه زنبوری و سلولی در ایالات متحده شده و افزایش استفاده از مقاطع توسعه یافته در سراسر جهان رخ داد . این پیشرفت منجر به ایجاد موسسه بین المللی تولید کنندگان تیرهای سلولی (International Institute of Cellular Beam Manufacturers) در سال 1994 شد. که به منظور توسعه، ایجاد و حفظ استانداردهای طراحی و تولیدتیرهای لانه زنبوری و سلولی در سراسر جهان شد.

در ایران توسط  شرکت کُرمیت پارس طرحی با استفاده از ورق سرد نورد ارائه شده .در این طرح مصرف فولاد تا 40 درصد تیر آهن لانه زنبوری معادل کاهش می دهد.ما آن را نئو کرمیت(New Kormit) نامیده ایم.

شرکت کُرمیت پارس- تیرهای نئو کُرمیت-Neo Kormit-

شرکت کُرمیت پارس- تیرهای نئو کُرمیت-Neo Kormit

بازگشت به بالا