رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
تیرهای لانه زنبوری وسلولی (2) -شرکت کرمیت پارس -castellated And Cellular Beam Design

تیرهای لانه زنبوری وسلولی (2) -شرکت کرمیت پارس -castellated and Cellular Beam Design

ترجمه : آقای مهندس محمدجعفر کرمی

کتاب حاضر به دنبال جلداول این کتاب که قبلا به چاپ رسیده به حل مسئله نمونه ای درمورد تیرهای لانه زنبوری می پردازدودرانتهای این کتاب به تفسیر وتوضیح جداول مورد استفاده ونحوه بهره برداری ازان پرداخته است . این کتاب توسط انجمن فولاد امریکا AISC تهیه شده است .

کرمیت پارسKormit pars,کورمیت پارسکرومیت پارس , سقف کرمیت,سقف کورمیت,سقف کرومیتتیرچه کرمیت,تیرچه کورمیتتیرچه کرومیت

در مقدمه کتاب مترجم آرزو های خود را در 50 سال تجربه کار مهندسی بیان کرده است:

بعد از حدود پنجاه سال کار مهندسی لازم دیدم آرزوی خود را برای آنانی که در این راه ‏هستند ویا می آیند بگویم ، شاید برآورده شود.‏
‏آرزو دارم که جامعه گلگون ما ،مخصوصا جامعه علمی ایران، از جهل، ترس، حرص و ‏بخل نجات یابد.‏
آرزو دارم جهل ما را از شناخت دور نسازد.
آرزو دارم ترس مارا وادار به دروغ گوئی و ‏پنهان کاری نکند.
آرزو دارم حرص پابه دامنه خواسته های به ا ندازه ما نگذارد و آرزو دارم ‏بخل پایش از حسادت های کوچک وسازنده فراتر نرود و راه را بر تکامل و پیشرفت ‏جامعه نبندد. ‏
بیائید برای یگدیگر آرزوی پیشرفت و موفقیت داشته باشیم و زیر پای پیشرفت هم را با کج ‏خلقی ها و بد گوئی خالی نکنیم. بیائید موفقیت دیگران را موفقیت خود بدانیم و حداقل در ‏خوشحالی به دست آورن آن شریک شویم. ‏
شاگرد و دانشجوی عزیز: دانش و مراجع خود را پنهان مکن و با دیگران به اشتراک بگذار. ‏
معلم و استاد عزیز : نام و آثار دیگران را از شاگرد و دانشجوی خود، برای آنکه آثار خود را ‏جلوه گر سازی و یا برای آموزش آن انتظار داشته باشی ، پنهان مکن. ‏
من ترجمه این کتاب را به تو انسان آزاد و آزاده تقدیم می کنم. ‏

نام کتاب: تیرهای لانه زنبوری وسلولی (2) castellated and Cellular Beam Design

بخش اول- تعاریف و مبانی طراحی
مترجم‎:‎‏ ‏مهندس محمد جعفر کُرمی Mohammad.j. Kormi
برگردانی از کتاب ‏‎:‎
Castellated and Cellular Beam Design
By: ‎AMERICAN INSTITUTE OF ‎STEEL CONSTRUCTION
Steel Design Guide Series
American Institute of Steel Construction‏ ‏
تیرهای لانه زنبوری و سلولی ‏‎] ‎سامر.اس فارس .جان کولستون . دیوید دینهارت‎[‎
مترجم محمد جعفر کرمی
تهران : کُرمیت پارس ،1397ج: مصور(بخشی رنگی).جدول .نمودار
‎ Castellated and Cellular Beam Design ‎عنوان اصلی : ‏‏ ‏
فهرست نویسی بر اساس فیپا1-ساختمان – طرح وساختمان‎ ‎‏ ‏
کُرمی ، محمد جعفر، 1329-مترجم ‏‎ ‎

فهرست نویسی پیش از انتشار
سر شناسه: فیرز، سامر، اس.‏‎ Sameer S. Fares, ‎P.E., S.E., P. Eng‏ وهمکاران
تیرهای لانه زنبوری و سلولی / طراحی، /موسسه سازه ‏های فولادی اِمریکا[]؛ مترجم محمد جعفر کُرمی؛ ‏ویراستار دفتر تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس. ‏تهران: شرکت کُرمیت پارس، 1397. 78ص.: مصور، ‏جدول، نمودار.‏
عنوان اصلی:‏‎ Castellated And Cellular ‎Beam Design
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا ‏
‏1.تیرهای لانه زنبوری و سلولی– طرح و ساختمان 2. ‏تیر ساختمانی . کُرمی، محمد جعفر،1329-، مترجم. ‏
کتابخانه ملی ایران ‏
شابک: ‏‎978-964-8239-29-0‎
ASBN: 978-964-8239-29-0‎
مترجم: محمد جعفر کُرمی
چاپ اول: زمستان 1397‏
تیراژ: 1000 نسخه
قیمت: 40000 ریال
وبراستار: دفتر تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس
حروف چینی و صفحه آرایی: انتشارات کُرمیت پارس
انتشارت: کُرمیت پارس
چاپ و صحافی: امیدوار
مرکز پخش: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سامان، شماره 59‏
تلفن: 4-88057522‏
Email:kormitpars@gmail. Com Website: www.kormitpars.ir

بازگشت به بالا