بحثی در محاسبه فولاد اعلاء.
تالیف بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس
A View to High Strength Steel Design.


استفاده از فولاد اعلاء در سازه های فولادی به اواسط قرن بیستم بر می گردد. قطعات خمشی و فشاری که باید بارهای زیادی را تحمل کنند،در صورت استفاده از فولاد اعلاء از مقاطع ظریف ترو مناسب تری برخوردار خواهند بود. بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس به بهانه آنکه شرکت فولاد مبارکه اصفهان بعد از گذشت حدود بیست و هفت سال محرومیت از وجود فولاد اعلاء در بازار به تولید آن پرداخته است این مقاله را به رشته تحریر در آوردودر سمینارکاربرد فولاد های پر استحکام در سازه های فولادی بخشی از آن را ارائه نمود. امید است که دست اندر کاران محاسبات و طراحی سازه های با استفاده از این فولاد بتوانند زمینه مصرف آن را هرچه بیشتر فراهم آورند. در این کتاب در خصوص استفاده از فولاد اعلاءدر ساختمان ،انواع فولاد و دلایل استفاده از فولاد اعلاء ذکر ودر نهایت با تفسیرو جمع بندی به پایان می رسد.

برو بالا