(با توضیح وتفسیر مترجم)
مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

AISCs Steel Design Guide 17 High Strength Bolts.
Translation by Mohamad jafar Kormi C.Eng.

 

شرکت کُرمیت پارس افتخار دارد در راه اشاعه دانش ساختمان ترجمه کتاب ارزشمند پیچ و مهره  اعلاء را تقدیم دانش پژوهان قرار دهد.

مولف کتاب دکتر Geoffrey Kulac یکی از صاحب نظران در مورد استفاده از پیچ و مهره بوده و تحقیقات و تالیفات زیادی در اینمورد دارد.

کتاب حاضر نیز از تالیفات ایشان می باشد که انجمن فولادی آمریکا AISC   آنرا بعنوان یکی از سری کتابهای راهنما چاپ نموده است و توسط شرکت کُرمیت پارس ترجمه و نشر گردیده. .

مطالب زیادی در این کتاب وجود دارد که می تواند مورد استفاده خواننده قرار گیرد، اما شرکت کُرمیت پارس پیشنهاد می کند قبل از خواندن کتاب ، نگاهی به مسئله های نمونه که توسط شرکت کُرمیت پارس تهیه و ضمیمه شده است ، انداخته شود و در صورت امکان یکبار بخش آئینامه ­انجمن­ فولاد­آمریکا­، ANSI / AISC360.10  مورد مطالعه قرار گیرد. در انتهای مثالها، در مورد محاسبه ورقهای انتهایی اتصال نیز مطالبی عنوان شده است. شرکت کُرمیت پارس تمام تلاش خود را در امانت داری ترجمه این کتاب نموده است . سعی بر آن بوده که مطالب درک و سپس به صورت مناسب قابل انتقال گردد.

امید است در این مهم موفقیت حاصل شده باشد . نظرات شما راهنمای ماست . شرکت کُرمیت پارس در آدرس            (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) وتلگرام و اینستاگرام شرکت کُرمیت پارس وتلگرام شرکت کُرمیت پارس   به شماره  09123454604 درانتظار نظرات و راهنمایی های شماست.

صفحه بندی این کتاب  با همراهی چاپخانه همکار شرکت کُرمیت پارس به صورت بسیارفشرده انجام شده.چراکه مثل همیشه با تکیه بر بازارآزاداین سری کتاب ها چاپ شده و درجهت هرچه ارزانتر شدن آن بوده.با سپاس از شما که سال ها با استقبال خودمارا همراهی کردید،این کتاب فقط با هزینه های چاپ وپخش به فروش خواهد رسید وسایر هزینه ها توسط شرکت کُرمیت پارس تقبل گردیده است.

                                                            

شرکت کُرمیت پارس و همکاران برخود فرض می داند ازآقای  Geoffrey Kulac  وهمچنین انجمن AISC  تشکرقلبی خود را داشته باشد وترجمه این کتاب به آنان تقدیم نماید.

از خانم کتایون(کاترین) کُرمی برای همکاری در ترجمه و خانم سمیه عباس زاده که ویراستاری این کتاب را به عهده داشتند،نهایت تشکر را دارم.

شرکت کُرمیت پارس مانند همیشه نام استادان عزیزراپاس می داردواین بار بایادکردن از استادآرِک مگردچیان    Arek C.Mekerdichian

که عمری را در خدمت به جامعه مهندسی ساختمان ایران گذاشته ،نام اوراگرامی می دارد.

 

 

                                                  محمد جعفر  کُُرمی

                                                 Mohhamad J Kormi 

                                                  پائیز 1390- بهار 1398

کرمیت پارس, Kormit pars,کورمیت پارس, کرومیت پارس , سقف کرمیت,سقف کورمیت,سقف کرومیت, تیرچه کرمیت,تیرچه کورمیت, تیرچه کرومیت

      فهرست مطالب:

 • فصل 1
  • هدف و موضوع .................................................................... 1
  • تاریخچه ................................................................................2
  • اتصال دهنده مکانیکی ............................................................3
  • انواع اتصال ............................................................................7
  • فلسفه طراحی ......................................................................13
  • بدست آمده های این بخش اولیه ..........................................15
 • فصل 2

2-1 پرچ (ترجمه نشده )..............................................................15

 • فصل 3 نصب پیچ  و نظارت بر آن..................................16

3-1 مقدمه .................................................................................16

3-2 نظارت بر پیچ های  اعلاء .....................................................16

            3-2-1 روش چرخش مهره................................................. 20  

            3-2-2 نصب با آچار تنظیم  ................................................31

3-2-3 پیش تنیدگی بدست آمـده در روش چــرخش مـهره و  

  روش آچار تنظیم ...............................................................34

            3-2-4 پیچ های خود تنظیم .................................................36

            3-2-5 استفاده از واشر اندازه گیری کشش مستقیم ..............38

3-3 انتخاب اتصال جذب یا پیش تنیده در پیچ ها.........................41

3-4 نظارت بر نصب ...................................................................43

            3-4-1 عمودی ...................................................................43

            3-4-2 اتصالات با استفاده از پیچ به روش اتصال جذب........45      

            3-4-3 اتصالات با استفاده از پیچ های پیش تنیده..................46

            3-4-4 داوری .....................................................................48

 • فصل 4 رفتار یک تک پیچ ................................................49

4-1 مقدمه .................................................................................49

4-2 پیچ در کشش .....................................................................49

4-3 پیچ در برش ........................................................................54

4-4 پیچ در بار ترکیبی کشش و برش .........................................58

 • فصل 5 پیچ در اتصالات برشی ........................................62

5-1 مقدمه .................................................................................62

5-2 اتصال اصطکاکی ................................................................66

5-3 اتصال اتکایی ......................................................................72

            5-3-1 مقدمه ......................................................................72

            5-3-2 ظرفیت برشی پیچ .....................................................72

            5-3-3 ظرفیت اتکایی .........................................................74

5-4 تاخیر برشی .........................................................................79

5-5 بلوک برشی ........................................................................85

 • فصل 6 پیچ در کشش ..........................................................89

          6-1 مقدمه .................................................................................89

6-2 تک پیچ در کشش ..............................................................89

6-3 نیروی پیچ در اتصال کششی ................................................94

 • فصل 7 خستگی در اتصالات پیچی ...................................99

7-1 مقدمه  ................................................................................99

7-2 اتصالات پرچی (ترجمه نشده) ...........................................100

7-3 اتصالات پیچی ..................................................................100

       7-3-1 اتصالات پیچ در برش ............................................101

       7-3-2 پیچ در اتصالات کششی .........................................103

 • فصل 8 نکات مخصوص ....................................................107

8-1 مقدمه ...............................................................................107

8-2 استفاده از واشر در اتصالات با سوراخ استاندارد .................107

8-3 سوراخ های بزرگ و یا لوبیائی ..........................................109

8-4 استفاده از پیچ های بلند .....................................................111

8-5 پیچ های گالوانیزه .............................................................113

8-6 استفاده از پیچ های مصرف شده ........................................114

8-7 اتصالات ترکیبی پیچ و جوش ...........................................117

8-8 پوشش سطحی .................................................................120

مثال های نمونه توسط مترجم ..........................................................122

پیچ در کشش .................................................................................122

پیچ در برش ...................................................................................123

ترکیب کشش و برش . ...................................................................124

طراحی اصطکاکی برای نیروی برش ...............................................128

طراحی اصطکاکی در ترکیب کشش و برش ..................................143

محاسبه ورق اتصال انتهایی .............................................................146

محاسبه نیروی درون پیچ در ورق های اتصال انتهایی .......................149

پیوست ها ......................................................................................152

جداول تبدیل آحاد ........................................................................158

مراجع ............................................................................................159

 

کرمیت پارسKormit pars,کورمیت پارسکرومیت پارس , سقف کرمیت,سقف کورمیت,سقف کرومیتتیرچه کرمیت,تیرچه کورمیتتیرچه کرومیت

برو بالا