نشریات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح و محاسبه قاب های شیبدار .
مولف: مهندس محمد جعفر کُرمی.

ادامه مطلب: طرح و محاسبه قاب های شیبدار .

 

 مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

AISCs Steel Design Guide 5 Low and Medium Rise Steel Building .
Translation by Mohamad jafar Kormi C.Eng.

ادامه مطلب: طراحی ساختمان های کوتاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبک سازی ساختمان.
تالیف بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس

ادامه مطلب: سبک سازی ساختمان.

 

 ساختمان های صنعتی از میل مهار پای ستون تا سقف. (با توضیح وتفسیر مترجم)(جلددوم).
طراحی ساختمان با انواع جرثقیل سقفی
مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

ادامه مطلب: ساختمان های صنعتی از میل مهار پای

صفحه3 از4

برو بالا