نشریات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زلزله وساختمان.
مولف :مهندس محمدجعفرکرمی

ادامه مطلب: زلزله وساختمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ در مورد سقف کُرمیت.

Frequently Asked Questions –Kormit Roofing System.

ادامه مطلب: پرسش و پاسخ در مورد سقف کُرمیت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوشکاری فولاد.
مترجم بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس

ادامه مطلب: جوشکاری فولاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحثی در محاسبه فولاد اعلاء.
تالیف بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس
A View to High Strength Steel Design.

ادامه مطلب: محاسبه فولاد اعلاء

صفحه2 از4

برو بالا