نشریات

 

 (با توضیح وتفسیر مترجم)
مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

AISCs Steel Design Guide 17 High Strength Bolts.
Translation by Mohamad jafar Kormi C.Eng.


نشریه 151 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
این نشریه راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن می باشد.
تهیه کننده : معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمعاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات
برای دانلود نشریه 151 اینجا کلیک کنید .

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تیرچه های فولادی با جان باز (کُرمیت) .
تالیف بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس
Kormit Open Web Steel Joists Design Guide Tables.

صفحه5 از5

برو بالا