نشریات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تیرچه های فولادی با جان باز (کُرمیت) .
تالیف بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس
Kormit Open Web Steel Joists Design Guide Tables.

ادامه مطلب: جدول تیرچه های فولادی

صفحه5 از5

برو بالا