نشریات

 

 ساختمان های صنعتی از میل مهار پای ستون تا سقف.
(با توضیح وتفسیر مترجم)(جلد اول)
مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

ادامه مطلب: ساختمان های صنعتی از میل مهار


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تیرچه های فولادی با جان باز (کُرمیت) .
تالیف بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس
Kormit Open Web Steel Joists Design Guide Tables.

ادامه مطلب: جدول تیرچه های فولادی

 

 (با توضیح وتفسیر مترجم)
مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

AISCs Steel Design Guide 17 High Strength Bolts.
Translation by Mohamad jafar Kormi C.Eng.

ادامه مطلب: پیچ و مهره اعلا

صفحه4 از4

برو بالا