نشریات

 

حافظ احساس

گردآورنده :کاترین(کتایون) کُرمی

ادامه مطلب: حافظ احساس

 

 مشخصات برای طراحی باروش مقاومت مجاز
( برای اعضاء تک نبشی.ASD)

ادامه مطلب: مشخصات برای طراحی باروش مقاومت مجاز

 سیر تکاملی در قوانین پایداری در مشخصات AISC
نوشته: چارلز جی. کارتر
ترجمه: مهندس کاترین کًرمی
The Evaluation of Stability Provisions in the AISC Specification
By:Charles j. Carter
Translate by: Katrin Kormi

ادامه مطلب: سیر تکاملی در قوانین پایداری در مشخصات AISC

 

 ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی .(لرزش کف ها، لرزش سقف ها)
مترجم مهندس محمدجعفرکرمی

ادامه مطلب: ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی

صفحه1 از4

برو بالا