رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس

استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس

استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس

استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس تقدیم شما می شود.  چندین سال است که از چاپ کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز می گذرد.  سوالاتی که به صورت دائمی برای استفاده از آن کتاب صورت می گرفت ما را برآن داشت که این ودیو را منتشر نمائیم . ودیو این فایل را جهت بهره برداری  در سایت شرکت نیز اختیار علاقمندان قرار دادیم. در کتاب چداول توضیحات و نحوه محاسبات طول تقویت و برش قائم و افقی و مسائل مربوط به دیافراگم گفته می شود. جزئیات اتصال به تیرهای اصلی اعم از بتنی و فولادی ،متناسب با رفتار دیافراگم سقف ،نیز توضیح داده شده.

جداول تیرچه کُرمیت پارس:

کلامی با شما دوستان که می خواهيد تیرچه کُرمیت را طراحی يا توليد نمائید :
تيرچه باجان باز يک سيستم بر گرفته از آئينامه های روز دنيا SJI,AISC است.ما از آن برای طراحی تيرچه ُکرميت و با کمک از آئينامه ACI در طراحی تیرچه کُرمیت و با امکانات موجود ايران استفاده نمودیم.
به همراه پيشرفت در اين آئينامه ها ما نيز پيشرفت کرديم . همگام با پيشرفت صنايع ياری رسان صنعت ساختمان در ايران ، سيستم سقف خودرا متحول کرديم . روزی طاق ضربی پر کننده فاصله اين تيرچه ها بود.
طاق ضربی در سقف کُرمیت-استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس

طاق ضربی در سقف کُرمیت-استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس

سپس بلوک بتنی عريض جايگزين در بین تیرچه کُرمیت شد . سپس بلوک پلی استايرين و قالب فلزی عريض قابل برداشت. و اکنون صنعت پليمری قالب های قابل برداشت پليمری را همراه اين سقف کرده.
آنچه مهم است امکان پويائی اين سيستم به همراه امکانات موجود است که آن را مطابق روز می سازد. اگر مهندسين معمار و سازه عزم آن داشته باشند که چون کشورهای پيشرفته از دهانه های بلند برای پوشش فروشگاه ، ورزشگاه و… استفاده کنند ما در کنارشان خواهيم بود. در آن جا اين تيرچه ها با فاصله زياد از هم و به همراه قالب های قابل برداشت عريض در خدمت شما خواهد بود. رمز تکامل ، پويائی است.
در این مقاله به عناصر متشکله تیرچه کُرمیت و اشکال مختلف آن می پردازیم.

برای دانلود این مقاله مهم اینجا کلیک کنید.

 سقف کُرمیت یک طرح ایرانی است. با ریشه ای در تاریخ معماران ایرانی و بالندگی دانش روز جهانی. این  طرح ایرانی را پاس بداریم . موفق باشید

بازگشت به بالا