رفتن به محتوای اصلی
09123454604 info @ kormitpars.com
استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت

 استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت که مورد استفاده در سقف ساختمان به شماره 12977 است. این استاندارد بعد از 16 سال تلاش و پیگیری مستمر  شرکت کُرمیت پارس  به ثمر رسید.   کمک و همیاری اساتید محترم دانشگاه و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بسیار موثر بود.  استانداردملی تیرچه با جان باز-کُرمیت بر اساس محتویات نشریه 151 سازمان مدیریت کشور پایه ریزی شده.  این نشریه براساس آئین نامه های معتبر  AISC,ACI,SJI پایه ریزی شده است. امیدواریم با لینک نمودن روابط مورد استفاده به روابط پایه ای  مطالب این استاندارد را به روز نگهداریم. استفاده واحد های تولیدی از این استاندارد ملی تیرچه کُرمیت باعث بهبودکیفیت تولید می شود.

 

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت -شرکت کُرمیت پارس و سقف کُرمیت

استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت -شرکت کُرمیت پارس و سقف کُرمیت

   استاندارد ملی تیرچه با جان باز-کُرمیت

هدف  تعیین ویژگی ها و آزمون های لازم برای تیرچه های فولادی با جان باز(Open Web Steel Joists) است. تیرچه کُرمیت مورد مصرف در سقف ساختمان می باشد. تیرچه کُرمیت از بال فوقانی فولادی و بال تحتانی فولادی و یک ردیف زیگزاک فولادی تشکیل شده است. این زیگزاک ها به بال فوقانی و تحتانی تیرچه کُرمیت جوش می شود.

خود ایستائی تیرچه کُرمیت:

تیرچه کُرمیت به صورت معمول خود ایستا هستند . بنابراین در هنگام اجراِی سقف ساختمان به هیچ گونه شمع بندی زیر سقف نیاز ندارند . در سازه های بتنی و در جهت کم کردن مصالح فولادی بعضا از شمع در زیر تیرچه کُرمیت به تعداد محدود استفاده می شود. برای توصیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دانلود متن استاندارد ملی شماره12977

Kormit Roof Deck System is a composite roof deck  system consist of a special type of Open Web Steel Joists and concrete.  In  this system, various types of filler blocks such as permanent or removable filler blocks are used in between the joists. This system with more than 40 years of experience has the Iranian Code and National Standard with patent number 22445 in the Patent Office of Iran

ودیو این استاندارد را اینجا ببینید.

بازگشت به بالا