اطلاعیه

برای دیدن ویدوهای آموزشی شرکت لطفا به آدرس htt://www.aparat.com/kormitpars.ir  مراجعه و یا از طریق  کلیلک روی این علامت  aparat  اقدام فرمائید.

 

                    "  بهای تیر زیر عرشه  که جزئی از قیمت سقف است را در قیمت اسکلت پنهان نباید کرد."    برای دیدن فیلم مقایسه کمی و کیفی سقف کُرمیت و سقف عرشه فولادی  و اطلاعات دقیقتر اینجا کلیک کنید. 

برو بالا